Contact Us

Vivekananda Kendra Vidyalaya Badarpur
Devendranagar, Badarpur Ghat
Karimganj - 788803 (Assam)
Phone : 03843 - 268558
Email : vkvbadar [at] vkspv.org

Vivekananda Kendra Vidyalaya Badarpur
(Pre-Primary Section)
Self Defence Club, GRP Colony,Badarpur.
Karimganj. Assam-788806
Phone : 03843 - 268558
Email : vkvbadar [at] vkspv.org

Our Administrative Office
VIVEKANANDA KENDRA SHIKSHA PRASAR VIBHAG
(H.Q.Kanyakumari )
S.C. Goswami Road ,  Near  Shukreswar Temple
Panbazar,  Guwahati -781001
Tele No. 0361-2737872, e-mail: [email protected], www.vkspv.org